Siej jakość

Intertek ISO

Lucerna Radius

 

Lucerna mieszańcowa Radius:

 

Odmiana lucerny Radius została wychodowana w krajowych warunkach klimatycznych. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem, przewyższającym około 50% wszystkie odmiany krajowe. Odmiana śrenio-wczesna, zimnotrwała, dobrze odrasta po pokosach, ze zmniejszoną podatnością na porażenie przez Verticillium. Wyróżnia się sztywnością łodyg i mniejszą podatnością na wyleganie w porównaniu do odmian krajowych i zagranicznych. Radius charakteryzuje się również obfitym kwitnieniem i dużą odpornością na okresowe chłody w fazie zawiązywania strączków, co zapobiega opadaniu zawiązków.
Odmiana daje, bardzo wysokie plony paszy dobrej jakości i jest zaliczana do czołowych odmian europejskich (uprawiana jest w Szwecji i Francji). Duża mrozoodporność Radiusa chroni producenta przed stratą plonu spowodowanych wymarzaniem plantacji. Tradycyjny system użytkowania obejmuje zbiór trzech pokosów, w dobrych warunkach istnieje możliwość 4-krotnego zbioru wysokowartościowej zielonki.

 

Wymagania glebowo-klimatyczne i nawożenia:

 

Lucerna ma silnie rozwinięty system korzeniowy, najlepiej plonuje na glebach kompleksów pszennych i żytnim dobrym. Optymalny odczyn gleby wynosi pH 6,5-7. Nie znosi gleb zakwaszonych, o wysokim poziomie wód gruntowych. Lucerna jest typową rośliną ciepłolubną dnia długiego. W uprawie ważne jest aby stanowisko wolne było od chwastów. Przed orką stosujemy wapnowanie oraz nawożenie fosforowo-potasowe. Dawki wapna powinny wynosić 1,5-2,5t/ha, 70 kg P205 na 1 ha, 100 kg K2O na 1 ha. Przedsiewnie zaleca się stosować 20-25 kg N na 1 ha.

 

Zasiew:

Lucerne sieje się w czystym siewie w terminie wiosennym lub terminie letnim oraz jako wsiewkę w roślinę ochronną w terminie wiosennym. Ilość wysiewu w czystym siewie 10-16 kg/ha oraz 16-20 kg dla wsiewki w roślinę ochronną. Siew na głębokości 1,5cm. W roku siewu lucernę kosimy w pełni kwitnienia, a po raz drugi po 6-8 tygodniach. W latach pełnego użytkowania lucernę nawozimy fosforem i potasem.

 

 

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce