Siej jakość

Intertek ISO

Ogłoszenia

 

Kielce 15.03.2017

Informacja o wyniku postępowania 

 

Zadanie nr 1 - Zakup linii do przygotowania kwalifikowanego materiału siewnego kukurydzy.

Zadanie nr 2 -  Zakup systemu magazynowo-dosuszającego nasiona kukurydzy nasiennej.

 

 


Kielce 01.03.2017

 

Centrala Nasienna w Kielcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia zapytanie ofertowe na realizację inwestycji w ramach poddziałania:

 

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nim lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, według zadań wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz wprowadznie nowego kierunku produkcji".

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Projekt technologiczny

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Wzór umowy


SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce