Siej jakość

Intertek ISO

Projekt UE

 

                   
     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Operacja mająca na celu wdrożenie innowacji produktowej i technologicznej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w zakładzie w Kunowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


Przewidywane wyniki operacji: wdrożenie innowacji, przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost mocy produkcyjnych, poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa.

 

W wyniku realizacji operacji pn. „Poprawa jakości produktów oraz wprowadzenie nowego kierunku produkcji w zakładzie w Kunowie, poprzez zakup innowacyjnej linii do czyszczenia, kalibrowania, zaprawiania i pakowania nasion” utworzono innowacyjną linię, zakupiono system magazynowo – technologiczny, wyposażono laboratorium oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną.

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce