Siej jakość

Intertek ISO

Oddział Produkcyjno Magazynowy w Kunowie

      Punkt Sprzedaży w Kunowie

  ul. Fabryczna 1/3 , 27-415 Kunów

             tel.  (041) 261 32 36

 

Kontakt

Kierownik Oddziału Produkcyjno Magazynowego w Kunowie
Henryk Sitarski
Tel. 666 338 082
e-mail: h.sitarski@cnkielce .pl

Kierownik Punktu Sprzedaży w Kunowie
Damian Ołubiec
Tel. 533 735 295
e-mail: d.olubiec@cnkielce .pl