Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest
Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy:
• z klientem (w tym sklepy stacjonarne i internetowy);
• kontrahentem
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy

Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. w związku z działaniami
podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami
klientów i kontrahentów. Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) będącego kierowcą w związku z realizacją procesu logistyki, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.
Organizacja konferencji –
rejestracja i udział uczestnika w konferencji oraz
wykorzystanie wizerunku
uczestnika konferencji
art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

art. 6 ust. 1 lit f RODO
Dane niezbędne do udziału w konferencji przetwarzane są do
czasu zakończenia konferencji. Wizerunek przetwarzany jest do
czasu złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku.

Administrator podczas konferencji wykonuje zdjęcia i filmy promocyjne – utrwalony wizerunek uczestników przetwarzany jest w prawnie uzasadnionym celu administratora, z uwagi na wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie wizerunku wyrażonej przez aktywne działanie, tj. udział w konferencji.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu
reklamacji.
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami
prawnymi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych
roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może
przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu archiwizacji innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa o rachunkowości (co do zasady przez okres do 6 lat), w przypadku danych znajdujących się w innych dokumentach do czasu złożenia sprzeciwu.
Jeżeli do określonych dokumentów
przepisy prawa nie wskazują okresu ich archiwizacji, administrator przechowuje wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach
prawnie uzasadnionego celu
administratora regulowanego czasem
możliwego dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Centrala Nasienna w Kielcach będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • innym podmiotom powiązanym osobowo z Agrosimex,
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne,
 • firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy oraz organom państwowym, w tym instytucjom
określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Centralę Nasienną przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Centrale Nasienną przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem:https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

Centrala Nasienna w Kielcach stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby
odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do Centrali Nasiennej .
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.

Jakich plików cookies używa Centrala Nasienna

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.