KOMPONENTY PASZOWE

KOMPONENTY PASZOWE

Komponenty paszowe przeznaczone są żywieniu zwierząt gospodarskich, kierowane są do gospodarstw, które komponują pasze indywidulanie dobierając parametry do potrzeb stada. W naszej ofercie posiadamy komponenty paszowe CORN ENERGY, TOP ENERGY, TOP PROTEIN oraz TOP MINERAL.

CORN ENERGY
TOP ENERGY
TOP PROTEIN
TOP MINERAL

JAK STOSOWAĆ KOMPONENTY

Jakie problemy można rozwiązać dzięki odpowiedniemu żywieniu?