SKUP
ZBÓŻ

Skup zbóż

CN KIELCE posiada kilka baz skupowych, które tworzą kompleks o dużych możliwościach.

Prowadzimy skup oraz kontraktację zbóż, kukurydzy suchej i mokrej, rzepaku, słonecznika, soi, grochów oraz innych gatunków roślin.

Nasze bazy skupowe składają się z magazynów płaskich oraz silosów lejowych z możliwością skupu wielu gatunków roślin.

Naszym stałym klientom oferujemy korzystne warunki sprzedaży płodów rolnych przy wcześniejszej kontraktacji, a nawet możliwość odbioru i transport w ramach umowy z pola podczas żniw.

Zapraszamy do współpracy producentów rolnych oraz dostawców zbóż.

KONTRAKTACJA

Działamy na jasnych warunkach. Zapewniamy naszym kontrahentom stabilną współpracę zobowiązujac się do zakupu płodów rolnych w ramach umowy kontraktacyjnej.

KIEROWNIK DZIAŁU OBROTU ZBOŻAMI tel +48 696 472 790

Skupowane gatunki

Kukurydza mokra

Kukurydza sucha

Pszenica paszowa

Pszenica konsumpcyjna

Rzepak

Bobik

Słonecznik

Jęczmień

Owies

Pszenżyto

Żyto konsumpcyjne

Żyto paszowe

Łubin

Parametry jakościowe skupowanych zbóż

Punkty skupu

Skup Zbóż MŚCISZEWO k.Olecka

tel: +48 532 398 196

mail: msciszewo@sklodowski.com.pl

Adres: Mściszewo 1, 19-420 Żydy

Skup Zbóż ANDRZEJEWO k.Czyżewa

tel: +48 530 602 859

mail: andrzejewo@sklodowski.com.pl

Adres: Warszawska 53, 07-305 Andrzejewo

Skup Zbóż KUNÓW k.Ostrowca Świętokrzyskiego

tel: +48 41 261 32 35

mail: kunow@eslogistics.nazwa.pl

Adres: ul. Fabryczna 1/3, 27-415 Kunów

Skup Zbóż KLEMENCICE

tel: +48 536 135 693

mail: s.gala@cnkielce.pl

Adres: Klemencice 30a, 28-330 Wodzisław

Skup Zbóż PIŃCZÓW

tel: +48 41 357 20 06

mail: j.jaszczyk@cnkielce.pl

Adres: ul. 3 Maja 46, 28-400 Pińczów

POLECANE ODMIANY KUKURYDZY NA ZIARNO