„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu wdrożenie innowacji produktowej i technologicznej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w zakładzie w Kunowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji:

wdrożenie innowacji, przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost mocy produkcyjnych, poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji operacji pn. „Poprawa jakości produktów oraz wprowadzenie nowego kierunku produkcji w zakładzie w Kunowie, poprzez zakup innowacyjnej linii do czyszczenia, kalibrowania, zaprawiania i pakowania nasion” utworzono innowacyjną linię, zakupiono system magazynowo – technologiczny, wyposażono laboratorium oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz wprowadzenie nowego kierunku produkcji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji projektu utworzono kompleksową, nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną linię do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego kukurydzy. Zakupione zostały urządzenia charakteryzujące się wysokim zaawansowaniem technologicznym i stopniem automatyzacji.

Efekty projektu:

– wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji

– poszerzenie oferty Spółki o produkt najwyższej jakości – materiał kwalifikowany kukurydzy

– wzrost mocy produkcyjnych

– poprawa konkurencyjności

– wzrost sprzedaży i rozwój przedsiębiorstwa