LUBOFOS 12

 PK (Ca, Mg, S) 12-20- (2-4,5-6)

do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do uprawy roślin okopowych
ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
bardzo dobre właściwości rozsiewne
zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

Producent:

Luvena S.A.

Opakowanie:

50kg 500kg

Opis

Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenek fosforu (P₂O₅)) rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu mrówkowego
20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
4,5% tlenek magnezu (MgO) całkowity
6% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

 

Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 1,05 do 1,15 kg/dcm³

 

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® 12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

 

Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 550 420 300
zboża jare 4,0 480 360 250
rzepak 3,0 620 500 350
kukurydza na ziarno 7,0 700 550 400
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 650 500 350
ziemniak (na oborniku) 25,0 500 370 270
strączkowe na ziarno 2,5 450 350 250
łąki kośne 6,0 650 500 350
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 760 600 400
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 760 600 400