LUBOFOSKA 5-10-15

NPK (Ca,S) 5-10-15- (12,5-30)

  • pod wszystkie rośliny uprawne, zwłaszcza zboża ozime, jare, rzepak i okopowe
  • może być również stosowana pod ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami
  • szczególnie polecana na gleby ubogie w potas i średnio zasobne w fosfor
  • polecana także na łąki i pastwiska jako nawóz pogłówny ze względu na bardzo dobrą rozpuszczalność
  • korzystny stosunek fosforu do potasu – 1 do 1,5
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

 

Producent:

Luvena S.A.

Opakowanie:

50kg 500kg

Opis

Właściwości

5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
15% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
12,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
30% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

 

Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³

 

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofoskę® 5-10-15 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10 – 20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu i potasu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

 

Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 650 500 350
zboża jare 4,0 600 470 320
rzepak ozimy 3,0 750 650 500
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 800 650 500
ziemniak (na oborniku) 25,0 700 500 400
strączkowe na ziarno 2,5 600 450 300
łąki kośne 6,0 750 600 400
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 800 650 500
trawy w uprawiepolowej – zielonka 45,0 800 650 500