MIESZANKI POPLONOWE – MIESZANKA GORZOWSKA

Mieszanka Gorzowska – mieszanka poplonowa wszystkie rodzaje gleb

Typ odmiany:

pastewna

Norma wysiewu:

w zależności od rodzaju gleb: 45-55 kg

Użytkowanie:

pastwiskowe, kośne, spasanie na świeżo, zakiszanie, zmulczowanie jako zielony nawóz

Okres użytkowania :

jednoroczny

Opis

Tradycyjna mieszanka gorzowska oparta o oryginalny skład: życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wykę ozimą.

Życica wielokwiatowa 50%
Koniczyna inkarnatka 30%
Wyka ozima 20%

 

Odpowiednio dobrane odmiany zapewniają wysoki plon bogaty w białko. 

 

Mieszankę wysiewa się od drugiej połowy sierpnia do połowy września, przez co rośliny osiągają odpowiedni rozwój przed zimą. Wiosną rośliny rozpoczynają wzrost niedługo po ruszeniu wegetacji dzięki czemu mogą w pełni wykorzystać zgromadzoną w glebie wilgoć. Dostęp do wody sprawia, że mieszanka może być stosowana na wszystkich rodzajach gleb. Zbiór mieszanki gorzowskiej następuje w pierwszej połowie maja. Tak szybki termin zbioru umożliwia wykorzystanie mieszanki jako międzyplon w uprawach zbóż i kukurydzy.

 

Oprócz wysokiego plonu, rośliny zostawiają po sobie duże ilości resztek pożniwnych w postaci bardzo dużej masy korzeniowej. Bakterie brodawkowe roślin bobowatych wzbogacają glebę w azot pozostawiając wysokiej jakości stanowisko dla rośliny uprawianej w plonie wtórnym.

 

Regularne stosowanie mieszanki w płodozmianie wzbogaca glebę o cenną próchnicę dzięki czemu poprawia ona strukturę gleby. Na glebach lżejszych wpływa to na lepsze zatrzymywanie wilgoci, natomiast na glebach ciężkich poprawia ich przepuszczalność.

 

Po zbiorze plonu głównego odrost może być pastwiskowany, spasany na świeżo jak również zakiszany.