POLIFOSKA PLUS

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Producent:

GRUPA AZOTY POLICE

Opakowanie:

50kg, 500kg

Opis

Właściwości

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych lub jasnoróżowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. POLIFOSKA ® PLUS zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 8% rozpuszczalnego w wodzie.

Nawóz zawiera 20% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 7% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, poprawia ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

Fosfor w formie fosforanu amonowego jako najlepiej przyswajalna forma oraz stosunek fosforu do potasu 1:2 to podstawa dobrego ukorzenienia roślin i prawidłowego rozwoju rośliny od okresu powschodowego. Młode rośliny bardzo słabo pobierają magnez, niezbędny nie tylko w procesach fotosyntezy. Słabo pobierane przez oziminy jesienią mikroskładniki wydatnie wspomaga 9% dodatek siarki, która ma także korzystny wpływ na wzrost odporności roślin przed zimą oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

Stosowanie

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® PLUS zaleca się stosować na gleby ubogie w potas i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso i magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i motylkowe. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie POLIFOSKĘ® PLUS, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® PLUS można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Dawkowanie

Orientacyjne dawki nawozu w kg/100 m2 w zależności od zasobności gleby w fosfor i potas. Iglaki, drzewa, krzewy ozdobne i owocowe: bardzo niska i niska zasobność gleby w P i K: 6 kg/100 m2, średnia zasobność gleby w P i K: 4,5 kg/100 m2, wysoka i bardzo wysoka zasobność gleby w P i K: 3 kg/100 m2. Rośliny ozdobne, jednoroczne: bardzo niska i niska zasobność gleby w P i K: 5 kg/100 m2, średnia zasobność gleby w P i K: 4 kg/100 m2, wysoka i bardzo wysoka zasobność gleby w P i K: 3 kg/100 m2. Warzywa: bardzo niska i niska zasobność gleby w P i K: 8 kg/100 m2, średnia zasobność gleby w P i K: 6 kg/100 m2, wysoka i bardzo wysoka zasobność gleby w P i K: 4 kg/100 m2. Truskawka, malina (dwa razy po pół dawki): bardzo niska i niska zasobność gleby w P i K: 5 kg/100 m2, średnia zasobność gleby w P i K: 4 kg/100 m2, wysoka i bardzo wysoka zasobność gleby w P i K: 3 kg/100 m2

Azot 5% (N),

Fosfor 10% (P2O5),

Potas 20% (K2O),

Magnez 7% (MgO),

Siarka 9% (SO3)

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie POLIFOSKĘ® PLUS, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.