Sudorus FAO 230

Doskonały mieszaniec który dostosowuje się do różnych stanowisk. Odmiana dająca stabilny plon ziarna i kiszonki.

Producent:

CN Kielce

Opakowanie:

50 tys. nasion

FAO:

230

Kierunek użytkowania:

Ziarno/Kiszonka

Wymagania glebowe:

toleruje słabsze stanowiska

Zalecana obsada:

na ziarno 80 – 85 tys. nasion na ha
na kiszonkę 95 – 110 tys. nasiona na ha

Typ:

pojedynczy (SC)

Typ ziarna:

semi flint

Opis

Specyfikacja odmiany:

  • odmiana toleruje chłody wiosen,
  • zapewnia wysoki i stabilny plon ziarna,
  • pozwala na uzyskanie wartościowego i wysokiego plonu kiszonki ,
  • rośliny wysokie odporne na wyleganie,
  • mieszaniec który dostosowuje się do różnych stanowisk glebowych,
  • charakteryzuje się wysoką tolerancją na choroby fuzaryjne i głownię guzowatą.