SULCOTREK 500 SC

Herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych.

Producent:

ADAMA Polska Sp. z o.o.

Opakowanie:

a.1L

Opis

SULCOTREK 500 SC 1L to herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

Zawartość substancji czynnych:

  • sulkotrion (związek z grupy trójketonów) – 173 g/l (15,11%)
  • terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 327 g/l (28,56%)

SULCOTREK 500 SC 1L dawkowanie:

Kukurydza, dawka 2,0 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16). Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych

SULCOTREK 500 SC 1L zastosowanie:

Chwasty wrażliwe: fiołek polnygwiazdnica pospolitamaruna bezwonnatobołki polneprzetacznik perskiprzytulia czepna.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa białardestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

 

WAŻNE !

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.