NAWOŻENIE KUKURYDZY

wiedza

Efektywne nawożenie kukurydzy to nawożenie dostosowane do możliwości plonowania roślin i zasobności gleby, wykonane w odpowiednim terminie, właściwą techniką.

Zapoznaj się z najnowszym artykułem GA  👉NAWOŻENIE KUKURYDZY👈

[fragment artykułu]

Kukurydza to roślina wymagająca
Kukurydzę można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach strukturalnych, zasobnych w składniki pokarmowe, o uregulowanym odczynie. Jest tak, ponieważ warunkiem powodzenia w uprawie kukurydzy jest właśnie odpowiedni dostęp do wody i składników pokarmowych. Choć kukurydza ma małe wymagania wodne (do wytworzenia 1 kg biomasy potrzebuje mniej wody niż inne zboża), to pobiera znaczne ilości wody z hektara, ponieważ wytwarza dużą ilość biomasy.
Szacunkowe dawki fosforu i potasu pod kukurydzę wynoszą 60-80 kg P2O5/ha i 160-180 kg K2O/ha (przy założeniu intensywnej produkcji rolnej, siewu w terminie agrotechnicznym, optymalnych warunków glebowych i pogodowych). Dla kukurydzy uprawianej na ziarno, plonującej na poziomie 9-10 t/ha, przeciętna całkowita dawka azotu wynosi 160-180 kg N/ha. W uprawie kukurydzy na zielonkę, przy plonie 50-60 t/ha, dawka azotu to 140-170 kg N/ha.

Ostatnie posty

NAWOŻENIE ZIEMNIAKA JADALNEGO

NAWOŻENIE KUKURYDZY

WIOSENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ: WAŻNY JEST AZOT

Azot na start GA

Zboża jare oferta 2024

ZBOŻA PRZEWÓDKOWE 2023