AMOFOSKA 5-10-25

NPK 5-10-25 +0,1B

Jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw rzepaku ozimego i jarego, gorczycy oraz roślin okopowych, kapustnych, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych.

Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. We właściwie dobranej proporcji zapewnia wysoki plon odpowiedniej jakości. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Nawóz ten można stosować także do warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę, do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty.

Producent:

GRUPA AZOTY - GDAŃSK

Opakowanie:

50kg, 500kg

Opis

Korzyści zastosowania:

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie Amofoski wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Opis produktu:

AMOFOSKA® NPK 5-10-25 z borem jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu (np. rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin kapustnych, roślin strączkowych, warzywa, sady) . Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Z uwagi na zawartość boru nie zalecane jest jego stosowanie pogłówne po okresie krzewienia traw. Polecany również w uprawie warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę, do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty oraz różnego typu sadach.

Zasady stosowania:

AMOFOSKA® NPK 5-10-25 z borem jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po 3-5 dniach od rozsiewu. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości potasu i boru.

Głównym składnikiem pokarmowym roślin zawartych w nawozie amofoska® NPK 5-10-25 +0,1B jest potas, a zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas. Bor zawarty w nawozie wyznacza gatunki roślin, które należy nawozić tym mikroelementem:

Nawożone rośliny Dawka *
Rzepak ozimy 250 – 450
Rzepak jary 200 – 350
Buraki cukrowe (na oborniku) 300 – 550
Buraki pastewne (na oborniku) 400 – 650
Buraki ćwikłowe (na oborniku) 200 – 450
Ziemniaki odmiany wczesne (na oborniku) 200 – 350
Ziemniaki odmiany późne (na oborniku) 250 – 450
Strączkowe na nasiona 200 – 400
Koniczyna i lucerna w czystym siewie (zielonka) 250 – 400
Gorczyca (biała ,czarna, sarepska) 200 – 300
Zboża 200 – 450
Łąki 200 – 350
Pastwiska 150 – 300
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełnić ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych (najlepiej mocznik lub saletra amonowa Puławy)według potrzeb uprawianych roślin. W nawożeniu łąk i pastwisk jednorazowe dawki nawozu nie powinny przekraczać 300 kg/ha, większe dawki nawozu dzielić na 2 części. Bor zawarty w nawozie sprzyja zwiększeniu w runi udziału roślin motylkowych. W uprawie buraków lub ziemniaków bez nawożenia obornikiem, podane dawki nawozu zaleca się zwiększyć o 100 kg/ha.

Amofoska® NPK 5-10-25 +0,1B jest nawozem NPK granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2,0-5,5 mm), ułatwia równomierny wysiew.
Makroelementy:

  • 5% N azot amonowy (całkowity),
  • 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozposzczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 25% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 14% SO3 trójtlenek siarki  rozpuszczalny w wodzie,
  • 0,10% B bor całkowity.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Amofoska® NPK 5-10-25 +0,1B jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą.

Do siewu nasion można przystąpić po 7-10 dniach od rozsiewu, ponieważ amonowa forma azotu i związki boru powinny być uprzednio wchłonięte, co zapobiegnie uszkadzaniu kiełków nasion przez te składniki. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną.

Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości potasu i boru.