COBBER 100 SC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w kukurydzy.

Producent:

CN Kielce

Opakowanie:

a.1L; a.15L

Opis

Cobber 100 SC – HERBICYD POWSCHODOWY DO KUKURYDZY

HERBICYD STOSOWANY W POWSCHODOWYM ZWALCZANIU CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY

Cobber 100 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Pobierany przez liście i korzenie, działa układowo, krąży w roślinie, efekty działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach. Najbardziej efektywnie jest zwalczanie chwastów w fazie 4 liści właściwych.

Zawartość substancji czynnych:

  • mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,17%)

Korzyści:

  • długo utrzymuje się na roślinie, przedłużone działanie chwastobójcze,
  • szeroka gama zwalczanych chwastów,
  • najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

 

Działanie na chwasty:

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,75 l/ha:

fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna.

Chwasty średnio wrażliwe w dawce 0,75 l/ha:

chwastnica jednostronna

Chwasty średnio odporne w dawce 0,75 l/ha:

samosiewy rzepaku

Chwasty wrażliwe w dawce 1,5 l/ha:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepak

 

Dawkowanie środka Cobber – jak stosować?:

Kukurydza uprawiana na ziarno, cele paszowe

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH12-18).

Dawkowanie: 0,75 – 1,5 l/ha

Wyższa dawkę stosować w razie silnego zachwaszczenia lub obecności chwastów w starszych fazach rozwojowych.

Aby skutecznie zwalczyć chwastnicę jednostronną zaleca się stosować maksymalną dawkę środka tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2-4 liści chwastu. Zalecana ilość wody: 150-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Okres ważności od daty produkcji: 2 lata

WAŻNE !

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.