DICASH

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Producent:

Sharda Cropchem

Opakowanie:

a.1L

Opis

Dicash – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek wnika do rośliny poprzez korzenie i liście powodując zahamowanie wzrostu, karłowacenie, a następnie zasychanie roślin. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Rodzaj upraw kukurydza
Substancja czynna dikamba w formie soli dimetyloamonowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 480 g/l (42,09 %)
Zwalczane chwasty chwasty wrażliwe: komosa biała, ambrozja bylicolistna
chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny, tobołki polne
chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski, tasznik pospolity, maruna nadmorska, chwasty jednoliścienne
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,6 l/ha
Termin stosowania po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1
Uwagi
  1. Środek rozkłada się w czasie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem DICASH w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
  2. Nie stosować przed deszczem, na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę oraz w uprawie materiałów hodowlanych kukurydzy.
  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególną ostrożność zachowując w przypadku plantacji roślin o dużej powierzchni blaszek liściowych np. winorośl, chmiel. Nie należy stosować środka w sąsiedztwie takich plantacji w warunkach wietrznej pogody lub przy wysokich temperaturach powietrza.
  4. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  5. Na niektórych odmianach kukurydzy środek może spowodować przemijające obawy fitotoksyczności, co nie wpływa na plonowanie.
  6. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się przemienne stosowanie na danym polu środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.