MODDUS 250 EC

Moddus 250 EC to regulator wzrostu i rozwoju roślin. Stosowany w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, żyto jare, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies siewny, a także rzepak ozimy, rzepak jary, koniczyna czerwona, i trawy (produkcja nasienna).

Producent:

Syngenta

Opakowanie:

a.1L

Opis

Moddus 250 EC to regulator wzrostu i rozwoju roślin. Stosowany w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, żyto jare, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies siewny, a także rzepak ozimy, rzepak jary, koniczyna czerwona, i trawy (produkcja nasienna). które są uprawiane w intensywnych technologiach o wysokim poziomie nawożenia azotowego, w celu zapobieganiu wyleganiu.
Preparat jest pobierany przede wszystkim przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając w ten sposób nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie wpływa to na redukcję długości korzeni i masy rośliny. Usztywnienie i skrócenie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
To jak intensywnie środek działa zależy od takich czynników jak np. fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Największemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w czasie stosowania środka. Gatunki genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

Korzyści:

  • źdźbła są silniejsze, grubsze, krótsze,
  • system korzeniowy jest lepiej rozwinięty,
  • każdy sezon obfituje wysokimi plonami,
  • okres stosowania od krzewienia do liścia flagowego ( długi okres stosowania ),
  • preparat można stosować we wszystkich gatunkach zbóż,
  • wyższa efektywność fotosyntezy,
  • gwarantuje lepsze wykorzystanie wody oraz nawożenia mineralnego. 

Zawartość substancji czynnej:

trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,5%).

 

Stosowanie środka:

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, owies siewny.

Zalecane dawkowanie: 0,4 l/ha.
Stosować:
Pszenica ozima: od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego.
Pszenica jara: od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego.
Jęczmień jary: od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka.
Owies siewny: od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka.

Jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Zalecane dawkowanie: 0,6 l/ha.
Stosować:
Jęczmień ozimy: od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka.
Pszenżyto ozime od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka.

Żyto ozime, żyto jare

Zalecane dawkowanie: 0,3 l/ha.
Stosować: od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego.

 

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE

Rzepak ozimy

Zalecane dawkowanie: 1,5 l/ha.
Stosować: od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego, do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie.

Rzepak jary, rzepik ozimy

Zalecane dawkowanie: 1,5 l/ha.
Stosować: od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego, do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie.

Koniczyna czerwona – produkcja nasienna

Zalecane dawkowanie: 1,5 l/ha.
Stosować: w fazie rozwoju pędu głównego, od trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla.

Trawy – produkcja nasienna

Zalecane dawkowanie: 0,8 l/ha.
Stosować: od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego.

 

UWAGA WAŻNE

1. Stosowanie preparatu Moddus w ochronie trawy i koniczyny czerwonej jest możliwe tylko w przypadku przeznaczenia tych roślin do produkcji nasiennej.
2. Preparat najlepiej stosować w temperaturze 10-15oC, przy silnym naświetleniu, bezchmurnym lub lekko zachmurzonym niebie, aktywnie rosnący, suchy łan.
3.Warunki niesprzyjające działaniu środka Moddus: silne zachmurzenie, deszcz, temperatura poniżej 5oC,wilgotny łan i słaby wzrost roślin.
4. Stosując środek nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślinne, oraz nakładanie się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres karencji: nie dotyczy.

Okres ważności: 4 lata od daty produkcji.

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.