LUBOFOS CORN

NPK (Ca, S) 5-10-21 (2-18,5) Z BOREM (B) 0,09, CYNKIEM (Zn) 0,20

  • polecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
  • zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki
  • zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie pokarmowe kukurydzy na fosfor i cynk – składniki decydujące o wysokim plonie
  • polecany również pod uprawę grochu, cebuli i lnu
  • ze względu na zawartość cynku i boru zalecany także pod uprawy owoców i warzyw
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne

Producent:

Luvena S.A.

Opakowanie:

50KG 500KG

Opis

Właściwości

5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
21% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
18,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
0,09% bor (B) całkowity
0,2% cynk (Zn) całkowity

 

Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³

 

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® Corn przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz można również stosować w dawce startowej tzn. wysiewać razem z nasionami kukurydzy. Jedynym warunkiem zastosowania nawożenia startowego jest posiadanie typowego siewnika do równoczesnego wysiewu nasion kukurydzy i nawozu. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.

 

Dawkowanie [kg/ha]

POZIOM PLONÓW ZAWARTOŚĆ POTASU I FOSFORU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE**
niska średnia wysoka bardzo wysoka***
średni (5 t/ha) 500-600 400-400 100-200 50-100
wysoki (8 t/ha) 650-750 550-650 250-350 100-200

* W uprawie kukurydzy na kiszonkę dawkę nawozu w stanowisku o klasie zasobności średniej i niskiej zwiększamy
o 50 kg/ha.
** W sytuacji, gdy oba składniki należą do różnych klas zasobności, dawkę nawozu ustalamy dla składnika znajdującego się w klasie niższej.
*** W dobrych warunkach pogodowych uzyskać można plon wyższy od zakładanego.