HALVETIC

Produkt oparty na działaniu glifosatu, który hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy EPSP, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu).​

Producent:

CIECH Sarzyna

Opakowanie:

a.1L; a.5L; a.10L; a.20L

Opis

Produkt oparty na działaniu glifosatu, który hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy EPSP (syntazy 5-enolopirogronoszikimo-3 fosforanowej), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu).​

Opatentowana technologia

zawierająca unikatowe adiuwanty i surfakanty oraz system antypienny​

Najbardziej stabilna technologia

gwarantująca stabilność cieczy roboczej​

Efektywność​ i skuteczność

przy połowie dawki substancji aktywnej​

Łatwość​ w stosowaniu

dzięki wbudowaniu potrzebnych ulepszaczy​

 

Halvetic zawiera BGT przełomową, opatentowaną technologie glifosatu. Jest to nowy preparat oparty na glifosacie zawierający połowę dawki substancji czynnej (180 SL vs 360 SL), o takiej samej skuteczności polowej produktu i przy takiej samej dawce na ha jak produkt standardowy.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

WAŻNE !

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.